Fusiebelangen en Open-VLD receptie op 5 maart vanaf 19:30 in Den Deugniet (“Den Toets”)

Fusiebelangen en Open-VLD Oud-Heverlee houden een gemeenschappelijke receptie. Alle inwoners van Oud-Heverlee zijn van harte welkom.

De receptie gaat door in Den Deugniet (bij “Den Toets”) in Haasrode op 5 maart vanaf 19.30.

Als gastspreker komt Bert Schelfaut, de Voorzitter van Jong VLD en medeoprichter van de Werkbond. Ook Minster van Volksgezondheid Maggy De Block zal aanwezig zijn.

We doen dan ook een warme oproep aan alle jongeren om er bij te zijn. Heb je vragen rond wat er op politiek vlak leeft in onze gemeente kom dan zeker langs. Onze mensen zijn beschikbaar op 5 maart om met jullie in dialoog te treden.

Lees de volledige uitnodiging hier:

20150217-Uitnodiging-Receptie-Logo20150217 Receptie 2015

Nieuwjaarswensen Fusiebelangen

20150106 - FB Wensen 2015 v2

17 maart 2014 – Mag het ook wat correcter zijn

Gelezen in de januari 2014 NVA publicatie: Energiezuinige school in Haasrode. De basisschool van Haasrode (en de muziekschool) werd gebouwd in de jaren 70..”.

De NVA etaleert haar goede kennis van haar eigen gemeente door de bouw van de basisschool Haasrode in de jaren 70 te plaatsten. De eerste steenlegging vond plaats op 24 oktober 1980 door toenmalig burgemeester Albert Vandezande en oplevering vond plaats in 1982. Bekijk hier de eerste steenlegging, en hier een overzicht van projecten in afwerking 1982.

Misschien best dat de NVA haar eigen gemeente en de geschiedenis ervan wat beter bestudeert.

25 december 2013 – Eindejaarswensen Fusiebelangen

De nieuwe coalitie CD&V/NVA/Groen! bepaalt nu bijna één jaar het beleid. Hoog tijd om een eerste balans op te maken.

Wat heeft de “kracht van de verandering” , die onder andere NVA en Groen! zo hoog in het vaandel droegen tijdens de verkiezingen, ons opgeleverd? Wat valt ons meteen op? Bijkomende belastingen die in 2014 een modaal gezin 550 € extra gaan kosten. Hiertegenover stellen wij nog geen verwezenlijkingen vast.

Beoordeel het met ons mee in de binnenflap van deze folder.

20131225 Publicatie - Eindejaarswensen buitenflap
Einderjaarswensen Fusiebelangen (buitenflap)
20131225 Publicatie - Eindejaarswensen binnenflap
  Einderjaarswensen Fusiebelangen (binnenflap)

 

27 augustus 2013 – Nieuwe meerderheid NVA/CD&V/Groen wordt teruggefloten door de provinciegouverneur

Op de gemeenteraad van 27 augustus heeft de meerderheid NVA/CD&V/Groen moeten toegeven dat de provinciegouverneur een negatief advies heeft uitgebracht voor de openbare aanbesteding voor de aankoop van een nieuw voertuig voor de dienst infrastructuur van de gemeente. Fusiebelangen stelt zich serieus vragen bij deze gang van zaken en vraagt dat de gemeente de wet op de openbare aanbestedingen rigoureus naleeft.

Lees het volledige persbericht hier:

Fusiebelangen-persbericht

 

In de pers: Het Nieuwsblad – Gouverneur fluit gemeentebestuur terug.

Directe link: Het Nieuwsblad – Gouverneur fluit gemeentebestuur terug.

25 juni 2013 – Commentaar op het beleidsplan 2013-2018

De gemeentelijke beleidsnota 2013-2018 is zeer vaag, bevat weinig of geen concrete maatregelen. Er is voor geen enkel project een concrete datum gegeven. Wat dit bestuur vooral gaat doen is studies lanceren om te bestuderen wat er kan gebeuren zonder zich voor iets concreet te engageren.  Maar ondertussen worden de belastingen serieus verhoogd. Dat gaat elk gezin in Oud-Heverlee op zijn minst 500 € kosten op jaarbasis (vanaf 2014) zonder dat daar concrete engagementen tegenover staan.

Lees de gedetailleerde commentaar van Fusiebelangen op de gemeentelijke beleidsnota 2013-2018:

20130625-Standpunten-Commentaar-op-het-beleidsplan-2013-2018-image

30 april 2013 – Vragen aan gemeenteraad

Fusiebelangen heeft enkele vragen aan het gemeentebestuur voor te leggen:

  1. Vraag in verband met sportkamp jeugd

De gemeente Oud-Heverlee organiseert 2 zomerkampen in de schoolvakantie, zijnde van 1-5 juli en van 19-23 aug. Op 6 februari om 12u startten de inschrijvingen die online dienden te gebeuren via de gemeentelijke website.

Om 12.03u schreef ik mijn dochter in, dat gebeurde ook met verschillende andere kinderen uit de gemeente. Om 15u informeerde ik bij het diensthoofd vrije tijd of de inschrijving toegekomen was. Blijkbaar was die inschrijving niet binnengekomen, net zoals vele andere kinderen die plots niet bleken ingeschreven te zijn.

Hoe is dit probleem kunnen ontstaan?

Hoe worden de gedupeerden verder geholpen?

Hoe zal dit zeer vervelende euvel vermeden worden?

 

  1. Vraag in verband met communicatie

Op het gemeentehuis werkt een communicatie ambtenaar, tevens zijn er abonnementen op verschillende kranten en tijdschriften, betaald met belastinggeld van alle inwoners uiteraard. Dagelijks worden die kranten doorgenomen en artikels aangaande onze gemeente worden doorgestuurd naar het schepencollege. De vraag van Fusiebelangen is dat het resultaat van dit werk van de communicatie ambtenaar, met name de reeks artikels over Oud-Heverlee naar alle gemeenteraadsleden kunnen doorgestuurd worden. Deze informatie is immers in het belang van elk raadslid.

 

  1. Vraag in verband met verslag doorlichting technische dienst gemeente Oud-Heverlee

In januari dit jaar heeft er een doorlichting van de technische dienst plaatsgevonden door Trifinance.

Fusiebelangen vraagt naar het resultaat van deze doorlichting.

 

26 maart 2013 – Reactie op agenda punten gemeenteraad

Fusiebelangen gaat niet akkoord met de voorgestelde belastingsverhoging en besparingen.

Lees het volledige persbericht hier:

Fusiebelangen-persbericht

 

 

26 maart 2013 – Een tsunami van belastingverhogingen en nieuwe belastingen in Oud-Heverlee.

De begroting die de coalitie CD&V/Groen/N-VA wil goedkeuren op de gemeenteraad van 26 maart 2013 gaat uit van een hele reeks belastingverhogingen en nieuwe belastingen. In totaal zijn er meer dan 25 belastingverhogingen en worden er 10 nieuwe belastingen geheven. De belastingverhogingen zijn fors tot heel fors. Sommige houden zelfs een verhoging in tot 150% van wat er nu betaald wordt.

Zie hier het volledige persbericht:

20130326-Persbericht-Begroting-2013-een-tsunami-van-belastingsverhogingen-en-nieuwe-belastingen-image

 

29 januari 2013 – Reactie agenda punten gemeenteraad

Fusiebelangen heeft opmerking op de door de meerderheid voorgestelde punten. Bv.

  • Gebrek aan concreate actieplannen zoals vergaderkalender.
  • Duurtijd samengevoegde aankoop levering elektriciteit.
  • Wijzigingen OCMW statuten amper 6 maanden nadate deze per notariële akte werden bepaald (in aanwezigheid toenmalige en huidge voorzitster OCMW).

Lees het volledige persbericht hier:

Fusiebelangen-persbericht