Rechtvorming

Advocaat vaststellingsovereenkomst

Een ontslag met wederzijds goedvinden wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit document heeft verstrekkende gevolgen. Laat hem daarom controleren door een advocaat. In de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst worden namelijk de afspraken vastgelegd over de beëindiging van het arbeidscontract. Zoals de einddatum, ontslagvergoeding, het concurrentiebeding, uitbetaling van de vakantiedagen, al dan niet vrijgesteld worden van werkzaamheden, het inleveren van bedrijfseigendommen en het veilig stellen van de WW-uitkering.

Advocaat vaststellingsovereenkomst; Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Regelmatig komt het voor dat een werkgever niet tevreden is over een werknemer, of dat de functie van een werknemer in het bedrijf komt te vervallen. In die gevallen kan het voor de hand liggen dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen en de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Het afscheid van elkaar nemen ( ontslag ) kan via een procedure bij het UWV of de kantonrechter worden gerealiseerd, maar ook in onderling overleg ( ontslag met wederzijds goedvinden ). Dat laatste is vaak eenvoudiger en minder kostbaar.

Advocaat vaststellingsovereenkomst; Heeft werknemer recht op een ontslagvergoeding?

Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst is het niet verplicht een ontslagvergoeding af te spreken, ook niet de wettelijke transitievergoeding. Partijen zijn geheel vrij in het bepalen van de beëindigingsvoorwaarden. Maar uiteraard komt het vaak voor dat werknemer financieel gecompenseerd wil worden voor het ontslag. Hoe hoog die compensatie uitvalt is vooral afhankelijk van:

-de reden van ontslag (heeft werkgever een sterke reden of is deze zwak?);
-valt werkgever verwijt te maken aan de ontslagsituatie, of juist de werknemer?
-hoe lang is werknemer in dienst?
-hoe oud of jong is werknemer en hoe hoog is zijn loon?
-hoe ‘graag’ wil werkgever van werknemer af, en hoe ‘graag’ wil werknemer blijven werken bij werkgever?
-wordt werknemer al deels gecompenseerd door bijvoorbeeld een periode van vrijstelling van werk en/of een budget voor outplacement?

Advocaat vaststellingsovereenkomst